طراحی و تولید آینه دکوراتیو و تايل

تولید شیشه

در مجموعه آریا قبل از تولید هرگونه محصول طراحی و آماده سازی نقشه انجام می‌پذیرد. این نقشه از طرفی برای تایید نهایی نظر مشتری و از طرفی جهت آماده سازی فایل برای دستگاههای CNCو همچنین جهت ردیابی محصول در خط تولید مورد نیاز می‌باشد تمام نقشه‌ها در سرور مجموعه شیشه آریا ذخیره شده و جهت […]